Kotipalvelua ikäihmisille
ja muistisairaille

Ota yhteyttä!
SenioriApu
SenioriApu

SenioriApu tuo tukea, iloa ja hyvinvointia seniorin elämään, kauppareissusta asioiden hoitoon!

Palveluni on joustavaa ja yksilöllistä, asiakkaan omat toiveet ja tarpeet huomioivaa.

Maksuttomalla arviointikäynnillä mietimme yhdessä, millaisilla asioilla voimme parantaa arjen sujuvuutta ja elämänlaatua.

Lue lisää
MuistiApu

MuistiApu auttaa, kun tarvitaan luotettavaa ja pitkäaikaista tukihenkilöä tukemaan muistisairaan kotona asumista.

Palveluni tarjoaa sairastuneelle kuntouttavaa ja voimaannuttavaa tukea sairauden eri vaiheissa.

Maksuttomalla arviointikäynnillä mietimme yhdessä, millainen apu tukee juuri Sinun tai läheisesi hyvinvointia.

Lue lisää
MuistiApu

Ravitsemus

Yksin asuvan vanhuksen tai muistisairaan ravinto on sydämenasiani!

Monipuolisella ja ravitsevalla ruoalla on suuri vaikutus aivoterveyteen ja ikääntyneen henkilön toimintakykyyn. Ohjaan ja tuen ravitsemuksellisissa asioissa sekä asiakasta että hänen omaistaan. Valmistan ruokaa ja seuraan ravitsemustilaa, palveluni parantaa asiakkaani elämänlaatua.

Lue lisää

Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät palvelut

Viikoittaisella käynnillä teen verenpaineen ja painon mittaukset, avustan hygienian sekä ihon ja kynsien hoidossa.

Mahdollisuus myös lyhytaikaiseen tehostettuun avustamiseen esim. sairaalasta kotiuduttaessa.

Asiointi- ja kauppa-apu

Autan päivittäistarvikkeiden ja esimerkiksi vaatteiden ja huonekalujen hankinnassa.

Tarvittaessa avustan virastoissa, lomakkeiden täyttämisessä ja etuuksien hakemisessa. Myös puhelimen ja tietokoneen käyttöopastusta.

Kodin turvallisuus

Kartoitan kodin turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja apuvälineiden tarpeen sekä opastan tarvittavissa muutoksissa, jotta koti olisi liikuntarajoitteiselle tai muistisairaalle henkilölle turvallinen.

Virikkeitä hoivakotiin

Käyn viikoittain hoivakodissa tuomassa asiakkaalle virikkeitä ja tarjoan omaishoitajalle tärkeää vapaa-aikaa.