MuistiApu

Kuntoutumista tukeva toiminta auttaa muistisairasta hallitsemaan omaa elämäänsä ja parantamaan elämänlaatuaan.

Parhaimmillaan ohjattu tuki hidastaa toimintakyvyn heikkenemistä, kun sairastuneen elämänhallintaa ja voimavaroja tuetaan ammattimaisesti.

Muistihoitajana tarjoan läheisellesi juuri hänen voimavaransa, elämänhistoriansa ja mielenkiintonsa huomioivaa toimintaa. Voimme tehdä yhdessä kodin arkiaskareita, valmistaa ruokaa, ulkoilla tai käydä vaikkapa taidenäyttelyssä. Tärkeää on, että asiakas voi itse osallistua toimintaan omien voimavarojensa mukaan.

Muistelu, liikunta, musiikki, lukeminen ja seurustelu tuottavat iloa ja elämyksiä, vaikka sairaus olisi edennyt jo pitkälle. Mielihyvän tunne säilyy sairastuneen mielessä pitkään, se rauhoittaa ja lisää turvallisuuden tunnetta.

Luonto ja sen kokeminen on myös muistisairaalle rentouttava ja hoitava elementti. Pyrin toiminnassani toteuttamaan asiakkaan omia toiveita.

MuistiApu tukee ja auttaa myös omaista jaksamaan. On tärkeää, että omainen huolehtii omasta jaksamisestaan ja terveydestään, jotta hän jaksaa huolehtia läheisestään.

Suunnittelemme palvelun yhdessä ja teemme kirjallisen palvelusuunnitelman.