Suunnitellaan
palvelun sisältö
yhdessä

Ota yhteyttä!

Hinnasto

AP-KodinApu tuottaa arvonlisäverottomia sosiaalipalveluita Keravan, Tuusulan, Järvenpään ja Vantaan alueilla henkilöille, joiden toimintakyky on alentunut iän tai sairauden vuoksi (ALV-laki 37-38 §).

Toimintakyky kartoitetaan ja palvelut suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja/tai hänen omaisensa kanssa. Palvelusta tehdään kirjallinen sopimus sekä palvelusuunnitelma.

Toiminta on sekä kaupungin/kunnan että aluehallintoviraston hyväksymää ja yritys on rekisteröity yksityisten palvelujenantajien rekisteriin.Arvonlisäverottomat sosiaalipalvelut (ALV 38 §)

Arkisin klo 8.00-18.00 (euroa/tunti)
Hoiva- ja avustamispalvelut36,00 euroa (ALV 0 %)

Muut palvelut

Arkisin klo 8.00-18.00 (euroa/tunti)
Muut palvelut44,64 euroa (sis. ALV 24 %)Palvelun sisällön ja tarvittavan ajan suunnittelemme yhdessä Sinun tai omaisesi kanssa.

Käyntimaksuun sisällytetään matka-aika 15-30 minuuttia. Veloitettava minimiaika on 1,5 tuntia.

Ota yhteyttä!

Kotona tai vapaa-ajanasunnolla teetetystä kotipalvelutyöstä aiheutuneita työkuluja voi vähentää verotuksessa kotitalousvähennyksenä.

Vähennykseen oikeuttaa tavanomainen kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö. Vähennyksen saa myös työstä, joka kohdistuu omiin, puolison sekä edesmenneen puolison vanhempiin, iso-, otto- ja kasvattivanhempiin tai näiden puolisoihin.

Kotitalousvähennystä saa myös arvonlisäverottomista sosiaalipalveluista.

Huomioi, että kotitalousvähennyksen saamisen yhtenä edellytyksenä on, että palvelun tuottava yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Rekisteröinti tulee tarkistaa sopimuksentekohetkellä, ja pidempään jatkuvassa palvelusopimuksessa rekisteröinti on syytä tarkistaa vuosittain.

Yrityksen kuulumisen ennakkoperintärekisteriin voi tarkistaa yritystietojärjestelmästä tai soittamalla Verohallinnon palvelunumeroon 020 697 030.

Verottaja on asettanut kotitalousvähennykselle myös muita ehtoja, joten ollessasi epävarma veroedustasi, tarkista oma tilanteesi ennen työn tilaamista verottajalta.

Katso lisätietoja

Eläkettä saavan hoitotuki

Eläkettä saavan hoitotuen avulla Kela tukee sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa sekä korvaa sairaudesta tai vammaisuudesta aiheutuvia erityiskustannuksia. Hoitotukeen eivät vaikuta eläkkeensaajan ja hänen perheensä tulot eikä omaisuus.

Kela myöntää hoitotuen silloin, kun hakijan toimintakyky on heikentynyt ainakin vuoden ajaksi. Toimintakyvyn heikentyminen tarkoittaa, että hakijan kyky huolehtia itsestään ja toiminnoistaan on sairauden tai vamman johdosta vaikeutunut.

  • Tukea haetaan Kelalta, hakemus ja ohjeet löytyvät myös internetistä.
  • Hakemuksen lisäksi tarvitaan tuore lääkärinlausunto B tai C.

Eläkkeen saajan asumistuki

Eläkkeensaajan asumistukea voivat saada pienituloiset 65 vuotta täyttäneet henkilöt tai alle 65-vuotiaat eläkkeensaajat, jotka asuvat pysyvästi Suomessa vuokra- tai omistusasunnoissa.

Asumistuen saamiseen ja määrään vaikuttavat eläkkeensaajan:

  • Asumismenot
  • Perhesuhteet
  • Vuositulo ja omaisuus

Lisätietoja asumistuesta saa Kelalta.