KotitalousvähennysKotona tai vapaa-ajanasunnolla teetetystä kotipalvelutyöstä aiheutuneita työkuluja voi vähentää verotuksessa kotitalousvähennyksenä. Vähennysoikeus vuodesta 2017 alkaen on 50 % arvonlisäverollisesta työkorvauksesta ja omavastuu on 100 euroa/vuosi/henkilö.

Vähennykseen oikeuttaa tavanomainen kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö. Vähennyksen saa myös työstä, joka kohdistuu omiin, puolison sekä edesmenneen puolison vanhempiin, iso-, otto- ja kasvattivanhempiin tai näiden puolisoihin.

Kotitalousvähennystä saa myös arvonlisäverottomista sosiaalipalveluista.

Huomioi, että kotitalousvähennyksen saamisen yhtenä edellytyksenä on, että palvelun tuottava yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Rekisteröinti tulee tarkistaa sopimuksentekohetkellä, ja pidempään jatkuvassa palvelusopimuksessa rekisteröinti on syytä tarkistaa vuosittain.

Yrityksen kuulumisen ennakkoperintärekisteriin voi tarkistaa yritystietojärjestelmästä tai soittamalla Verohallinnon palvelunumeroon 020 697 030.

Verottaja on asettanut kotitalousvähennykselle myös muita ehtoja, joten ollessasi epävarma veroedustasi, tarkista oma tilanteesi ennen työn tilaamista verottajalta. Katso lisätietoja


       

Eläkettä saavan hoitotuki

Eläkettä saavan hoitotuen avulla Kela tukee sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa sekä korvaa sairaudesta tai vammaisuudesta aiheutuvia erityiskustannuksia. Vuoden 2010 alusta Kela alkaa maksaa hoitotukea jatkuvassa julkisessa laitoshoidossa oleville. Hoitotukeen eivät vaikuta eläkkeensaajan ja hänen perheensä tulot eikä omaisuus.

Kela myöntää hoitotuen silloin, kun hakijan toimintakyky on heikentynyt ainakin vuoden ajaksi. Toimintakyvyn heikentyminen tarkoittaa, että hakijan kyky huolehtia itsestään ja toiminnoistaan on sairauden tai vamman johdosta vaikeutunut

Tukea haetaan Kelalta, hakemus ja ohjeet löytyvät myös internetistä
Hakemuksen lisäksi tarvitaan tuore lääkärinlausunto C tai B.Eläkkeen saajan asumistuki

Eläkkeensaajan asumistukea voivat saada pienituloiset 65 vuotta täyttäneet henkilöt tai alle 65-vuotiaat eläkkeensaajat, jotka asuvat pysyvästi Suomessa vuokra- tai omistusasunnoissa.

Asumistuen saamiseen ja määrään vaikuttavat eläkkeensaajan:
  • Asumismenot
  • Perhesuhteet
  • Vuositulo ja omaisuus

Lisätietoja asumistuesta saa Kelasta
Ota yhteyttä!    Anne Pasanen   |   Puhelinnumero: 050 594 1646   |   Sähköpostiosoite:

Fb  Löydät meidät myös Facebookista    |   Tutustu Hyvä olla kotona -blogiin